gây rối-Người cha lý giải việc xông vào Tịnh thất Bồng Lai lục soát