Gấu trúc bạch tạng-Tìm thấy gấu trúc bạch tạng hoang dã đầu tiên trên thế giới