gấu trúc-Tìm thấy gấu trúc bạch tạng hoang dã đầu tiên trên thế giới