gạo ngoại-Khiếp hàng trong nước, dân TQ lùng mua gạo ngoại

  • Khiếp hàng trong nước, dân TQ lùng mua gạo ngoại

    Khiếp hàng trong nước, dân TQ lùng mua gạo ngoại

    Đầu tiên là sữa công thức châu Âu, rồi tới sữa New Zealand và hiện người tiêu dùng Trung Quốc đã bổ sung gạo Nhật vào danh sách các thực phẩm hàng ngày mà họ sẽ đem từ nước ngoài về với mức giá của hàng xa xỉ do sợ các sản phẩm thay thế sản xuất trong nước không an toàn.