Galaxy S22-Hậu bê bối 'bóp' hiệu suất, giá Galaxy S22 giảm sâu ngay trên sân nhà