Galaxy S11-Galaxy S11 sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về dung lượng pin