Galaxy Fold-Galaxy Fold mở bán đợt hai, giá 50 triệu Đồng