Gala WeChoice Awards 2020-Phillip Nguyễn - Linh Rin dính nhau như sam tại Gala WeChoice, cặp đôi vàng làng thích ôm là đây!