gái vụng-'Gái vụng' gần 30 tuổi tưởng nấu cháo như nấu cơm, kết quả ra mẻ 'cơm heo' khiến dân mạng chết khiếp