Gái mại dâm-Nô lệ thời hiện đại: Những bé gái bị nhốt trong 'lồng sắt' được nuôi dưỡng như gà công nghiệp để đến ngày đi phục vụ đàn ông