Gái còn trinh-Những cách kiểm tra trinh tiết kỳ dị bằng cách 'lấy máu, thổi tro' ở thời xưa