Gà thả vườn-Suốt 2 tuần ở chơi nhà chị dâu, ngày nào cũng được ăn 'mâm cao cỗ đầy', đến khi ra về, chị đưa cho tờ hóa đơn gây choáng