gà quý hiếm-Những chú gà quý hiếm, độc nhất thế giới của Việt Nam