FPT-Đã có lịch sửa chữa tuyến cáp quang biển quốc tế AAG