Ford Territory-Chưa bán ra chính thức, Ford Territory đã 'kênh giá' tới 30 triệu đồng