Fold3-Samsung Galaxy Z Fold3 sẽ trở thành smartphone gập với camera ẩn đầu tiên trên thế giới?