Filip Nguyễn-Báo Thái Lan đánh giá cao thủ môn xin nhập tịch Việt Nam