FIFA-Việt Nam tăng 3 bậc trên BXH FIFA, bỏ xa Thái Lan