Ferrari SF90 Stradale-Ferrari SF90 Stradale chính hãng đầu tiên về Việt Nam: Giá trên 30 tỷ đồng, không phải xe của Cường Đô La