Facebook phát hành tiền ảo-Facebook sắp thử nghiệm tiền ảo cạnh tranh với ngân hàng