Facebook-3 thanh niên lừa bán khẩu trang trên Facebook sa lưới