Facebook-4 'ông trùm' công nghệ đang bị điều tra ngược từ hơn 10 năm trước