FA cup-Nếu ai nghi ngờ sức mạnh tuyệt đối của Man City thì hãy nhìn vào 25 thống kê này