EVN-Phương án giá điện mới: Điều chỉnh nhưng đừng gây sốc

  • Phương án giá điện mới: Điều chỉnh nhưng đừng gây sốc

    Phương án giá điện mới: Điều chỉnh nhưng đừng gây sốc

    Giá điện nên điều chỉnh 1 năm 2 lần, dù là tăng hay giảm, hoặc không thay đổi cũng cần thông báo cho người dân được biết, tránh tình trạng 2 năm mới điều chỉnh và thường điều chỉnh tăng mức lên đến 10% gây sốc trong dư luận xã hội. Đó là ý kiến được đưa ra tại Hội nghị lấy ý kiến về Đề án Nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Việt Nam, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức sáng 5/11.

  • Tập đoàn điện lực Việt Nam gặp thách thức tài chính lớn cuối 2019 vì lẽ gì?

    Tập đoàn điện lực Việt Nam gặp thách thức tài chính lớn cuối 2019 vì lẽ gì?

    EVN dự kiến các nguồn điện dầu sẽ phải huy động cao trong 3 tháng cuối năm 2019 sẽ là thách thức lớn đối với tình hình tài chính của Tập đoàn này.