EVN-EVN thoái vốn 13,1 triệu cổ phần tại Thiết bị điện Đông Anh