Everton-Hủy diệt Everton 4 bàn không gỡ, Chelsea xây chắc vị trí thứ 4