ép quan hệ tình dục-Đổi tình dục để được giúp đỡ, người phụ nữ bị tống tiền bằng ảnh nóng