Ed Woodward-Ed Woodward lên tiếng bảo vệ, khẳng định Solskjaer thấm nhuần triết lý của MU