Duy Mạnh-Duy Mạnh ủng hộ quyết định sớm chia tay Buriram United của Xuân Trường