Duy Khoa-Ca sĩ Duy Khoa lên tiếng đính chính, phản bác thông tin đi lại nhiều nơi dù tiếp xúc với người thân nhiễm F0