Duterte-Tổng thống Philippines dọa bắn người chống lệnh phong tỏa