đứt cáp quang-Thêm tuyến cáp quang biển quốc tế APG đang gặp sự cố