Dương Yến Ngọc-Dương Yến Ngọc nói về lí do cho con học trường công thay vì trường quốc tế