Đường Yên-Dù Son Ye Jin có 'gồng' thế nào thì cũng khó mà địch lại nổi được Dương Mịch hay Đường Yên khi đụng hàng