đường vành đai-Đường vành đai 2 dưới thấp đoạn Đại La - Minh Khai dần thành hình