Dương Tử-Không để fan chờ lâu, Dương Tử - Tiêu Chiến chính thức 'hẹn hò'