đường trơn-Video: Cày nát dải phân cách, xe bán tải bị húc một cú 'chí mạng' vỡ tan tành