dương tính với SARS-CoV-2-Hưng Yên thêm 2 ca dương tính sau 6 lần xét nghiệm