dương tính với ma túy-Hơn 20 người dương tính ma túy trong quán bar ‘trá hình’ ở Phú Quốc