dương tính-Thêm ca dương tính SARS-CoV-2 từng đến Bệnh viện Đa khoa Minh An