dương tính-Mua ma túy từ TP HCM về cung cấp cho nhiều quán karaoke ở Cần Thơ