đường sắt hà nội-Gần 700 người vận hành 13km đường sắt Cát Linh-Hà Đông, nhiều hay ít?