Đường sắt bắc nam-Thứ trưởng Bộ GTVT: Đường sắt 58,7 tỷ USD không làm vượt trần nợ công