Đường ray-Tại sao lại rải đá dọc theo đường ray xe lửa?

  • Tại sao lại rải đá dọc theo đường ray xe lửa?

    Tại sao lại rải đá dọc theo đường ray xe lửa?

    Nhiều người thắc mắc rằng tại sao đường ray xe lửa lại luôn có một lớp đá dăm trải đều bên dưới đường ray. Trong khi công nghệ, kĩ thuật ngày càng một phát triển, việc làm này cũng vẫn không thay đổi là tại sao?

  • Tranh cãi bộ ảnh cô gái múa ballet trên đường tàu

    Tranh cãi bộ ảnh cô gái múa ballet trên đường tàu

    Bộ ảnh nghệ thuật đẹp từ màu sắc đến ý tưởng nhưng lại gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Người thì coi đó là sự hy sinh vì nghệ thuật, người lại cho rằng xem nhẹ tính mạng vũ công.