Đường ray-Tại sao tàu lượn siêu tốc không bị rơi khỏi đường ray khi quay lộn ngược?