Đường phố ngập lụt-Sấm sét ầm trời, TP.HCM mưa xối xả rồi ngập khắp ngả