Đường lên đỉnh Olympia tranh cãi câu hỏi lịch sử-Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia lên tiếng về 2 câu hỏi lịch sử gây tranh cãi