đường Huỳnh Tấn Phát-Đường ống cấp nước ở TP.HCM vỡ, nổ như pháo