Đường dây ma túy xuyên quốc gia-Bắt thêm 2 người trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 17 bánh heroin