đường dây làm sổ đỏ giả-Tinh vi những thủ đoạn làm sổ đỏ giả

  • Tinh vi những thủ đoạn làm sổ đỏ giả

    Tinh vi những thủ đoạn làm sổ đỏ giả

    Chỉ một máy scan, máy tính và rành photoshop, trong chục phút có thể làm ra cuốn sổ đỏ nhà đất nhìn… như thật, với giá công làm giả chỉ trên dưới 5 triệu đồng. Sổ giả giống sổ “xịn” đến mức phòng công chứng cũng khó phát hiện. Thậm chí, “trùm” hành nghề photocopy là N.V.P cũng không nhận ra nổi cuốn sổ đỏ mà người thân mình bị làm giả…