đuối nước-Người đàn ông tử vong khi kéo cáp ở Hòa Bình