Dừng thu phí-Dừng thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ 1/1/2019