dùng súng cướp vàng-Dùng súng xông vào nhà dân cướp vàng, bị phát hiện thì rút dao đâm chủ nhà trọng thương