dùng súng cướp-Video: Chặn đường, giơ súng đòi cướp, thanh niên bị ô tô đâm không kịp chạy